SC AUDITE –CONTPREST S.R.L.

ORADEA

Str. Tudor Vladimirescu Nr.54

Autorizatie CAFR 431/2003

 

 

Raport de transparenţă  2017

 

 

 

Cuprins

 

 

Pagina

1.

Structura juridică

2

2.

Descrierea reţelei şi a acordurilor legale şi structurile din reţea

2

3.

Conducerea societăţii

2

4.

Sistemul de control al calităţii

2,3

5.

Monitorizarea externă

3

6.

Lista entităţilor de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare

3,4

7.

Declaraţia privind politicile de independenta ale firmei

4

8.

Declaraţie cu privire la politica firmei pentru formarea profesionala continua a auditorilor statutari

4

9.

Informaţii financiare

4

10.

Informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor

5

 

 

 

1.Structura juridică

SC  AUDITE CONTPREST  SRL este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2003

Adresa sediului social : Oradea, Str. Tudor Vladimirescu 54

Telefon fix si mobil : 0359 800813; 0744 575696;

Fax: 0359 800813;

E-mail: audit_lacatusana@yahoo.ro

Cod unic de înregistrare: RO5277658

Autorizaţie CAFR 431/2003

 

Asociaţi/acţionari şi administratori ai firmei de audit la 31 decembrie 2017:

 

Nr. crt

Nume si prenume

Telefon

Nr. carnet CAFR

Parţi sociale deţinute

 

% din capitalul social

1

LACATUS  FLORIN MIRCEA

0744575696

2678/2008

60

60,00

2

LACATUS ANA

0745390809

1247/2001

40

40,00

 

2.Descrierea reţelei şi a acordurilor legale şi structurile din reţea

SC AUDITE CONTPREST SRL nu face parte din nicio reţea de audit naţională sau internaţională.

       3.Conducerea societăţii

 AUDITE CONTPREST SRL   este condusă de Administratorul Lacatus Florin Mircea.

 1. Sistemul de control al calităţii

SC AUDITE CONTPREST SRL aplică politici şi proceduri de control intern emise in conformitate cu   cerinţele standardului internaţional privind controlul calităţii (ISQC1) şi alte norme emise de           Consiliul Pentru Standarde Internaţionale de Audit, relevante pentru societăţile care  efectuează            audit statutar şi alte angajamente de asigurare.

          Sistemul de control intern al societăţii respecta regulile emise de Camera Auditorilor Financiari din           Romania şi Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.         

Calitatea serviciilor de audit este asigurată de aplicarea consecventă a procedurilor interne si a           metodologiei de implementare a politicilor de control intern.

 

          Sistemul de control al calităţii  cuprinde:

 • Responsabilitatea conducerii societăţii privind calitatea serviciilor de audit;
 • Cerinţe etice conforme cu Codul Etic IFAC;
 • Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii;
 • Selectarea resurselor umane, dezvoltarea profesională şi alocarea personalului pentru realizarea angajamentelor în funcţie de competente şi abilităţi adecvate angajamentului;
 • Pregătirea profesională;
 • Evaluarea performanţelor;
 • Analiza performanţei misiunii şi monitorizarea misiunii.

 

 

5.Monitorizarea externa

 Camera Auditorilor Financiari din Romania a efectuat inspecţia de calitate a activităţii de audit  financiar desfăşurată de societate, pe parcursul mai multor ani.

 

La nicio inspecţie nu s-au identificat probleme privind respectarea cerinţelor de calitate legate de auditul statutar.

 

       6.Lista entităţilor de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de către firma     de audit in exerciţiul financiar 2016

 

 • C. WEST CREDIT LEASING S.A.
 • Compania Reosal SA;
 • C. Administratia Domeniului Public S.A. Oradea;

 

 1. Declaraţia privind politicile de independenţa ale firmei

 Politica de independenţă a firmei asigura conformitatea cu standardele emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania incluzând:

 • Independenţa profesioniştilor fata de clientul de audit;
 • Independenta firmei fata de clientul de audit.

La acceptarea  misiunii de audit se semnează o declaraţie de  confirmare a independenţei cu    clientul de audit. Declaraţia este semnată de către  fiecare membru al echipei pentru a dovedi independenţa şi înţelegerea politicilor de independenţă.

 

 1. Declaraţie cu privire la politica firmei pentru formarea profesionala continua a auditorilor statutari si altor angajaţi

Auditorii statutari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania respecta normele emise de Camera privind participarea la programul de pregătire structurata organizat şi realizarea unui număr minim de 20 ore de pregătire prin participarea la cursuri organizate de alte organisme profesionale.

Toţi angajaţii societăţii sunt încurajaţi sa fie la curent cu toate noutăţile tehnice facilitând accesul la legislaţie, cursuri on-line sau manuale si publicaţii puse la dispoziţie in cadrul firmei.

 1. Informaţii financiare

Veniturile realizate in exerciţiul financiar 2017 provin din:

 • Activităţi de audit a situaţiilor financiare 163.654 RON
 • Alte activităţi 37.166 RON

Total     200.820 RON

 

 • Informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor

Remunerarea partenerului de audit se face in funcţie de aportul la desfăşurarea activităţii şi timpul de munca afectat conform procedurii acceptata de administrator si parteneri.

 

Administrator -Partener audit

LACATUS FLORIN MIRCEA

Close Menu